Msgr. Fernando Ocáriz — življenjepis
Msgr. Fernando Ocáriz

Prelatovo sporočilo (1. november 2017)

Da, mogoče je biti vesel sredi negotovosti, težav, skrbi ... Prinašajmo vsem ljudem veselje, ki nam ga daje On.

Praznik vseh svetih je praznik tihe, preproste svetosti. Svetosti brez človeškega sijaja, ki se zdi, da v zgodovini ne pušča sledi; ki pa kljub temu sije pred Gospodom in za seboj v svetu pusti setev ljubezni, od katere se prav nič ne izgubi. Ob misli na toliko moških in žensk, ki so že prehodili to pot in se sedaj veselijo pri Bogu, sem se spomnil na besede iz molitve svetega ...

Zakaj prelata Opus Dei kličemo “oče”?

V tem članku so predstavljeni nekateri teološko-duhovni vidiki o prelatu kot očetu. V nekem drugem, povezanem prispevku pa so opisane prelatu lastne pristojnosti in njegova jurisdikcija.

Kaj je osebna prelatura?

Kaj je osebna prelatura?

Osebna prelatura je del katoliške Cerkve, v smislu, da jo sestavljajo določeni verniki in ima hierarhično strukturo s prelatom, ki je njen vodja in počelo edinosti, ter duhovniki in diakoni, ki z njim sodelujejo.