Nedavna pisma

Prelatovo pismo (4. junij 2017)

Družine, ki si prizadevajo za edinost, ki pomagajo drugim družinam in ki si pustijo pomagati. V tem pismu prelat predlaga nekatere smernice za nadaljnjo skrb za družino, ki je rodni kraj ljubezni.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Kot je spomnil nedavni Generalni kongres[1], v zadnjih desetletjih družina zavzema posebno mesto med prioritetami Cerkve in zato tudi Prelature. V teh vrsticah bi se želel še enkrat na kratko zadržati ob tem tako nujnem in potrebnem apostolatu.

Očitno je, da danes mnogi ljudje na tisto, kar je v resnici božji načrt za zvezo med moškim in žensko, gledajo le kot ...

Prelatovo pismo (december 2016)

Prelatovo pismo (december 2016)

“Obstaja nevarnost,” pravi msgr. Echevarría, “da nas vrvež okoli nas, ne da bi se tega zavedali, potisne v raztresenost: da bi ne mislili več na to, da je Gospod zelo blizu.” Prelatovo pismo za mesec december.