Nedavna pisma

Prelatovo sporočilo (1. november 2017)

Da, mogoče je biti vesel sredi negotovosti, težav, skrbi ... Prinašajmo vsem ljudem veselje, ki nam ga daje On.

Praznik vseh svetih je praznik tihe, preproste svetosti. Svetosti brez človeškega sijaja, ki se zdi, da v zgodovini ne pušča sledi; ki pa kljub temu sije pred Gospodom in za seboj v svetu pusti setev ljubezni, od katere se prav nič ne izgubi. Ob misli na toliko moških in žensk, ki so že prehodili to pot in se sedaj veselijo pri Bogu, sem se spomnil na besede iz molitve svetega ...

Prelatovo pismo (december 2016)

Prelatovo pismo (december 2016)

“Obstaja nevarnost,” pravi msgr. Echevarría, “da nas vrvež okoli nas, ne da bi se tega zavedali, potisne v raztresenost: da bi ne mislili več na to, da je Gospod zelo blizu.” Prelatovo pismo za mesec december.