Predstavitev

Združenje duhovnikov

Združenje duhovnikov

Duhovniška družba sv. Križa je združenje duhovnikov, notranje povezano s Prelaturo Opus Dei.

Pomoč v duhovniškem poklicu

Pomoč v duhovniškem poklicu

Duhovniška družba sv. Križa nudi svojim članom in klerikom, ki se udeležujejo njenih dejavnosti, duhovna sredstva za vzdrževanje in podporo notranjega življenja, doktrinalno in pastoralno izobraževanje ter bratsko edinost med duhovniki.

Zgodovina

Zgodovina

Duhovniška družba sv. Križa korenini v ljubezni svetega Jožefmarija do škofijskih duhovnikov in v ustanovitvenem dogodku, ki se je zgodil 2. oktobra 1928, ko mu je Gospod dal videti Opus Dei. Kljub temu je njen konkretni začetek nastopil kasneje, leta 1943.

Radost služenja

Osebna pričevanja
Radost služenja

“Potem ko sva se bila pozdravila, mi je prijatelj odkrito dejal: Prišel sem ti ponuditi pomoč, če mi boš seveda dovolil. Povedal bom svoje iskreno...

PASTIRSKA PISMA PRELATA OPUS DEI

Prelatovo sporočilo (1. november 2017)

Da, mogoče je biti vesel sredi negotovosti, težav, skrbi ... Prinašajmo vsem ljudem veselje, ki nam ga daje On.

Praznik vseh svetih je praznik tihe, preproste svetosti. Svetosti brez človeškega sijaja, ki se zdi, da v zgodovini ne pušča sledi; ki pa kljub temu sije pred Gospodom in za seboj v svetu pusti setev ljubezni, od katere se prav nič ne izgubi. Ob misli na toliko moških in žensk, ki so že prehodili to pot in se sedaj veselijo pri Bogu, sem se spomnil na besede iz molitve svetega ...

Sveti Jožefmarija Escrivá
“Bog nas kliče preko dogodkov vsakdanjega življenja.”
SVETI JOŽEFMARIJA, Ustanovitelj Opus Dei